Aanplant en onderhoud van bomen

24
nov
2021

75 nieuwe bomen in Kallestraat en Ringbaan

In de Ringbaan en de Kallestraat maken 51 grote lindebomen plaats voor 75 nieuwe, jongere bomen. De lindebomen worden vervangen omdat de opgroeiende boomwortels schade berokkenen aan de eigendommen van de bewoners. Bij de heraanplant worden 25 extra bomen voorzien in het noordelijk en oostelijk deel van de Ringbaan.

In een eerste fase, tijdens de week van 29 november, worden de linden verwijderd. In een latere fase worden 25 steeneiken geplant in de bebouwde kom, in de Kallestraat tussen Adegem-Dorp en de Ringbaan. Buiten de bebouwde kom, in de Ringbaan tussen de kerkwegel naar de begraafplaats en het rond punt met Blekkersgat, worden 50 haagbeuken aangeplant. In de Ringbaan worden ditmaal aan beide zijden bomen geplant om een verkeersremmend effect te creëren.

Tijdens het rooien van de lindenbomen zal er in de week van 29 november in de Ringbaan en Kallestraat tijdelijke verkeershinder zijn. In de Ringbaan zal de baan één werkdag afgesloten worden en dient alle verkeer om te rijden. In de Kallestraat zal het verkeer beurtelings kunnen passeren.

Nog aanplant in andere straten

Ook in andere straten zullen op termijn bomen bijgeplant of vervangen worden. Zo kunnen we al meegeven dat eind dit jaar in het Harlingerhof de tweede fase van het vervangen van bomen zal worden uitgevoerd. Reeds in 2018 werd 1 op 2 bomen vervangen door veldesdoornen. Nu volgt het resterende deel van 31 bomen.

En de Kleine Warmestraat, waar nu nog geen bomen staan, wordt in het voorjaar van 2022 verfraaid met ruim 100 nieuwe haagbeuken.

Snoeiwerken in diverse straten

Naast nieuwe aanplantingen zijn ook onderhoudswerken nodig om de bomen in Maldegem gezond te houden. Vanaf deze week start een externe aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het snoeien van bomen in verschillende straten en locaties in Maldegem: Arnold Van Maldegemlaan, Halledreef, Ivo Vermeerschlaan, Markt, Gidsenlaan, Azalealaan, Bogaardestraat, Kleemputte tot Kruipuit, Donkse Heirweg, Pastoor De Swaeflaan, Jef Tinellaan, Kanunnik Andrieslaan, 39° Linielaan, Zwarte Zusterslaan, Molenberg, Pecsteenlaan, Rapenbrugstraat, Schorreweg, ’t Veldeken, Vanovers en op de sportterreinen in de Kleine Warmestraat. De snoeiwerken zullen enkele weken duren.

Tijdens de snoeiwerken zal de hinder voor het verkeer beperkt zijn. De buurtbewoners die mogelijke hinder kunnen ondervinden door innames parkeerplaatsen of gedeeltelijk afsluiten van de straat, worden kort voor de start van de werken door de aannemer op de hoogte gebracht.

Contact