Aanvraag inname van openbaar domein voor bouw- en andere werken

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens

Plaats inname openbaar domein

Duurtijd inname

Duur inname van het openbaar domein *
Begin- en einddatum *

Gegevens over inname

Soorten bouwobjecten *
Kunnen er voetgangers onder de stelling doorlopen?
Mobiele kraan of torenkraan aanwezig op openbaar domein? *
Welk soort openbaar domein wordt ingenomen? *

Klik hieronder op 'volgende' én daarna op 'verzend'om uw ingevulde formulier in te dienen.

Opgelet

Het verzenden van een online formulier met grote bestanden kan even duren. Je aanvraag is enkel gelukt wanneer je een verzendbevestiging via e-mail ontvangt.

Gelieve bij problemen contact op te nemen met de Dienst Infrastructuur.

Je wil bouwmaterialen, een kraan, een container... tijdelijk op het openbaar domein plaatsen? Je plant verbouwingen en je wilt een stelling voor de woning plaatsen?

Doe via dit formulier je online aanvraag.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.

Opgelet

Het verzenden van een online formulier met grote bestanden kan even duren. Je aanvraag is enkel gelukt wanneer je een verzendbevestiging via e-mail ontvangt.

Gelieve bij problemen contact op te nemen met de Dienst Infrastructuur.