Aanvraag overige evenementen

Je kan de organisatie voor een evenement aanvragen via onderstaande link naar een invulbaar pdf-formulier.

Opgelet: Sla het pdf-formulier eerst op je computer op, vul dan in, vergeet niet op te slaan en mail het dan als bijlage naar uit@maldegem.be

Maldegemse inwoners en verenigingen kunnen voor het organiseren van een fuif gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur. Als je gebruik wil maken van één van de gemeentelijke zalen, dien je éérst een zaal te reserveren vooraleer je een evenementaanvraag indient.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.

Organiseer je evenement

veldtoertocht, wielerwedstrijd of fuiven

Bovenstaand fomrulier is een algemeen invulformulier. Voor de organisatie van een veldtoertocht, wielerwedstrijd of fuiven dien je een specifiek formulier in te vullen, de pagina's daarvoor vind je onderaan deze pagina.

Ontlenen materiaal

Voor de aanvraag van logistieke ondersteuning, kan je onderstaande pagina raadplegen.

Toegankelijkheid

Wij willen alle organisatoren van activiteiten in onze gemeente aanmoedigen om deze toegankelijker te maken voor personen met een beperking. De inclusieambtenaar van OCMW Maldegem kan jou heel wat tips geven om jouw evenement zo toegankelijk mogelijk te maken. OCMW Maldegem kan je ook heel wat hulpmiddelen zoals pictogrammen, hellende vlakken, draadloze micro's, enz. ontlenen. Meer informatie over toegankelijkheid vind je op de website van OCMW Maldegem.

Contact