Aanvragen identiteitsbewijs voor niet-Belgen jonger dan 12 jaar

Maak hier een afspraak

Een niet-Belgisch kind, jonger dan twaalf jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister, dat naar een land reist waar er geen internationaal paspoort vereist is, moet een identiteitsbewijs hebben.

Aanvraag

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de vreemdelingendienst. Je wordt op de hoogte gebracht zodra je het identiteitsbewijs kan komen afhalen op het gemeentehuis.

Wat meenemen

  • Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.
  • Geldige en recent pasfoto van het kind.
  • Telefoonnummer van een contactpersoon voor noodgevallen.
  • Gescheiden ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet hij/zij in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die er wel over beschikt.
  • De persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind en die de aanvraag doet/doen, moet(en) zijn/hun identiteitskaart meebrengen.

Geldigheidsduur

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • Na verloop van de geldigheidsduur (twee jaar)
  • Bij verandering van verblijfplaats of adres
  • Bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • Vanaf twaalf jaar

De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag die van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden. Bij een verschil in de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van beide ouders is de langste vergunning doorslaggevend. Als het gezag uitsluitend toevertrouwd is aan één ouder, kan enkel deze ouder het verzoek indienen en is de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning doorslaggevend.

Reizen

Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een geldige individuele reispas (en eventueel een visum) vereist. Om te weten welke landen hiervoor in aanmerking komen, raadpleeg je best het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist, of je reisagent. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je de vereiste documenten per land van bestemming ook opzoeken.

Vanaf twaalf jaar moet het kind in het bezit zijn van een elektronische verblijfskaart (of eventueel de papieren versie voor EU- en EER-burgers).

Prijs

  • gratis