Data en agenda zittingen OCMW-raad vanaf 2019

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn gaan in 2019 door in de raadzaal in het gemeentehuis, Marktstraat 7 te Maldegem.

Iedereen is van harte welkom bij de punten van de openbare zitting.

Behoudens onverwachte wijzigingen, gaan de vergaderingen door op:

- woensdag 30 januari 2019

- woensdag 27 februari 2019

- woensdag 27 maart 2019

- woensdag 24 april 2019

- woensdag 29 mei 2019

- woensdag 26 juni 2019

- woensdag 25 september 2019

- woensdag 30 oktober 2019

- woensdag 27 november 2019

- woensdag 18 december 2019

telkens aansluitend aan het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszitting die aanvangt om 19.30 uur.

 

De agenda vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 

Contact