Asbest site sporthal Kleit - update 24 mei - Geen risico op kanker door vrijgekomen asbest

24
mei
2019

Het gemeentebestuur organiseerde gisteren in samenwerking met het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid, Logo Gezondplus, OVAM en vbs de kleiheuvel een infomoment over asbest n.a.v. het afsluiten van de site aan de sporthal in Kleit. Tijdens de vergadering werd een toelichting gegeven over de asbestmetingen en resultaten en kwamen ook de gezondheidsrisico’s uitgebreid aan bod.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid deelde mee dat de kans dat kinderen, gebruikers en omwonenden door dit incident kanker zouden krijgen, heel klein is, namelijk tussen 1 op 1 miljoen en 1 op 100 miljoen. 

Alle meetresultaten, alsook de presentaties van OVAM en het Agentschap Zorg & Gezondheid/Logo Gezondplus kan je onderaan deze pagina raadplegen.

Alle nieuwsberichten kan je nalezen via www.maldegem.be/asbestkleit.

Ondertussen is een gespecialiseerde reinigingsfirma bezig met het asbestvrij maken van de site. Er worden tussentijdse stalen genomen om de asbestwaarden op te volgen. Van zodra het bestuur meer zicht krijgt over de termijn voor vrijgave van de site, zal dit meegedeeld worden.

 

Presentatie 
Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Presentatie
Agentschap Zorg en Gezondheid
Vlaamse Overheid

 
Laboresultaten
asbestmetingen
Overzicht meetresultaten
site sporthal Kleit

 

Contact