Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum is een gemeentelijke adviesraad en heeft de opdracht om de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan in het beheer van het gemeenschapscentrum.

Het gemeenschapscentrum is de culturele infrastructuur die door de gemeente beheerd wordt met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten dienste van de bevolking en met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit. 

Het gemeenschapscentrum omvat deze gebouwen: 

  • CC Den Hoogen Pad: Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem
  • Zaal De Kesel (2e verdieping): Adegem-Dorp 14, 9991 Adegem
  • Zaal Kanunnik Andries: Kloosterstraat, 9992 Middelburg
  • Zaal De Poermolen: Paardekerkhof, 9990 Maldegem

Adviesrecht

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen of aanpassen van retributiereglementen en subsidiereglementen.

Er is ook adviesrecht over het beleidsplan, in het bijzonder over het hoofdstuk gemeenschapscentrum. Er wordt minimum vier keer per jaar vergaderd. 

Samenstelling 2013-2018

Vertegenwoordiging politieke fracties (9 personen)

CD&V

Frank Sierens

frank.sierens@maldegem.be 

 

Rebecca De Rudder

rebecca.derudder@gmail.com

 

Doreen De Winter

doreen.dewinter@telenet.be

 

Koen Cromheecke
voorzitter

koen.cromheecke@ocmwmaldegem.be

N-VA

Maarten Bekaert

raadslid.n-va.bekaert@maldegem.be

 

Peter Van Hecke

raadslid.n-va.van.hecke@maldegem.be

 

Nicole Maenhout

raadslid.n-va.maenhout@maldegem.be

Open VLD

Peter Van Hecke

info@petervanhecke.be

Groen

Briek Sierens

sierblomme@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordiging gebruikers (max. 9 personen, er zijn momenteel 2 plekken vacant)

Piet Blomme

050 71 43 57

piet.blomme@gmail.com

Maria Chavez-Daguilar

050 71 51 46

gerard.heyndrikx@telenet.be

Dino Lateste

0478 88 86 09

dino.lateste@cnh.com

Waldy Lecluijze

ondervoorzitter

0474 35 03 39

lecluijzew@telenet.be

Marc Maeyens

050 71 36 46

marc.maeyens@adegem.net

Dorine Timmerman

050 71 65 00
0474 71 11 95

d.hondt.dirk@skynet.be

Luc Verplancke

050 71 32 27

luc.verplancke@pandora.be

 

Voorwaarden

Voorwaarde om lid te worden van het beheersorgaan:

  • wonend in Maldegem
  • geen OCMW- of gemeenteraadslid zijn
  • behoren tot een bepaalde filosofische of ideologische overtuiging (bv. christelijk, liberaal, vrijzinnig, neutraal, geen strekking)

Procedure 

Aanvraag

Bij de start van een nieuwe legislatuur worden alle gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Er wordt dan een oproep gelanceerd via pers en de gemeentelijke communicatiemiddelen zodat private of publieke organisaties, verenigingen, instellingen of deskundigen zich kandidaat stellen als lid van een adviesraad.

Volgende stappen 

Op basis van alle ingediende kandidaturen en de respectievelijke motivaties, beslist de gemeenteraad wie in het beheersorgaan mag zetelen.

Aandacht

Een lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar maar is wel hernieuwbaar. De lidmaatschappen lopen tot ten laatste zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad.

Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuwe beheersorgaan is geïnstalleerd.

Contact