Bewijs van nationaliteit

Het bewijs van nationaliteit kan je hier digitaal aanvragen zonder tussenkomst van de Dienst Bevolking 24h/24h.

Bewijs van nationaliteit

Je kan dit attest nodig hebben voor gerechtelijke procedures, aanvraag voor een pro deo, aanvraag bij een buitenlandse overheid, enzovoort.

Indien het niet lukt om het attest digitaal aan te vragen, kun je ook steeds persoonlijk langskomen bij de Dienst Bevolking om een bewijs van nationaliteit aan te vragen.

Contact