Bewijs van woonst

Het bewijs van woonst of hoofdverblijfplaats kan je hier digitaal aanvragen:

Een algemeen attest van woonst zonder historiek, waarin de huidige toestand vermeld staat, vind je hier:

Attest van woonst

Wanneer je moet aantonen hoelang je in de gemeente ingeschreven bent, en meerdere adressen hebt gehad, dan vraag je een historiek in de gemeente aan. Dit kan bijvoorbeeld gevraagd worden door de Watergroep, advocaten en dergelijke.

Attest van woonst met historiek in deze gemeente

Wanneer je moet aantonen welke adressen je gehad hebt gedurende een langere tijd, vraag je een attest van woonst met volledige historiek aan. Hierin staan alle gekende en gergistreerde adressen op vermeld. Dit wordt onder andere gebruikt bij bepaalde gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld aanvraag Belgische nationaliteit.

Attest van woonst met volledige historiek

Wanneer je voor een overheidsdienst een bewijsstuk nodig hebt om te kunnen huwen, kun je hier een attest van woonst met oog op het huwelijk aanvragen. Dit kan zowel voor binnenlandse als buitenlandse overheidsdiensten dienen.

Attest van woonst met oog op het huwelijk

Je kan ook steeds persoonlijk langskomen bij de Dienst Bevolking om een bewijs van woonst aan te vragen.

 

 

Contact