Aanbod voor scholen

De bibliotheek biedt een heleboel diensten en activiteiten aan voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs:

 • De lerarenkaart: beschikbaar voor leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs.
 • De stagekaart: [in ontwikkeling]
 • Expertise: de bib biedt zich aan als ondersteunende partner bij scholen die rond leesbeleid willen werken.
 • De bib als klaslokaal: je kan de bibliotheek als klaslokaal reserveren. Je geeft op waarvoor je de bib wenst te gebruiken, wanneer en voor hoelang je de bib wenst te gebruiken en welke materialen/ tools je nodig hebt (pc's, tablets, boeken, apps, sites,...).
 • Digitale bib: in de bibliotheek krijg je toegang tot verschillende databanken zoals Literom, Actuele Documentatiebank en Gopress.
 • Klasuitleningen: je kan met je klas op periodiek op bezoek komen om klassikaal boeken te ontlenen. Je kan je leerlingen hun persoonlijke kaart laten gebruiken, maar je kan daarvoor ook een klaskaart aanvragen.

De bib biedt ook een aantal specifieke diensten aan voor het basis- of secundair onderwijs:

Kleuter- & Basis

 

 • De leerlijn: de leerlijn is de vertaling van werking van de bib op vlak van educatie en leesbevordering. Dit vertaalt zich in een vast programma voor het Kleuter en basisonderwijs, met aandacht voor zoekstrategieën, illustratoren en auteurs, het aanleren van kritische reflectie ten opzichte van informatieverwerving, boeken, zelfredzaamheid,...
  • 3de Kleuter: verteltheater op basis van een boek
  • 1ste Leerjaar: kennismaking met de bib en met 1ste Leesboekjes
  • 2de Leerjaar: bezoek van een illustrator
  • 3de Leerjaar: Jeugdboekenweek (bibspel met zoekopdrachten)
  • 4de Leerjaar: omgaan met informatie
  • 5de Leerjaar: Jeugdboekenweek (bibspel met zoekopdrachten)
  • 6de Leerjaar: Auteurslezing
 • Themakoffers: koffers die samengesteld zijn rond thema’s zoals de Seizoenen, Sinterklaas en Kerstmis. Deze zijn enkel door houders van een klas- of lerarenkaart te ontlenen.
 • Kleuterboxen: deze koffers zijn er enkel voor Maldegemse scholen. De boxen zijn samengesteld uit een 30-tal prentenboeken zonder specifiek thema. De boxen worden om de 6 weken gewisseld. Zo kan je klas na elke vakantie een nieuwe box ontvangen.

          Inschrijven voor de kleuterboxen voor het schooljaar 2020-2021 kan hier.

Secundair

 • Moord in de bib: een educatief spel voor de 1e graad van het secundair onderwijs. Via een digitale kwis testen we de zoekvaardigheden van de leerlingen.
 • E-boeken: twee lessen over leeservaringen op digitale dragers voor de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs. Aan de lessen is een leesopdracht gekoppeld.

 

Contact