151026_bib-1-van-1.jpg

#bibvooriedereen

Een bibliotheek voor iedereen! Bibliotheekcharter

Laat je stem horen!

Vind jij de bibliotheek een basisdienst waar elke burger recht op heeft? Vind jij het belangrijk dat jouw nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib? 

Vanzelfsprekend is dat niet meer. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. In Maldegem gaf het bestuur in de huidige beleidsperiode een krachtig signaal door de verbouwing van de bibliotheek prioriteit te geven, waardoor sinds het najaar van 2017 de trouwe bibklanten in een vernieuwde bibliotheek terecht kunnen. Hiermee is de kous echter niet af. Om te voorkomen dat er in de toekomst bespaard  wordt op werkingsmiddelen, personeel en collectie hebben we jouw stem nodig."

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt? Onderteken dan hier het bibliotheekcharter en verspreid hem onder vrienden en kennissen. Zo draag je bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting.

Je kan het charter ondertekenen van  19 januari tot  eind september.

 

Een samenleving waarin plaats is voor iedereen!

Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt haar lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.

Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een toegewijd team van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers samen met partners uit sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs, economie en welzijn en met andere bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek als knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en zet ze de noden van haar gebruikers centraal.

 

De openbare bibliotheek: een klavertje vier

De bibliotheek kan dit verwezenlijken, omdat zij beschikt over de nodige deskundigheid. Ze staat met twee voeten in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar je toegang tot informatie krijgt.

 

 

Door en voor de lokale gemeenschap

 

✓ De bibliotheek vormt een netwerk met lokale en regionale partners, zoals scholen, culturele organisaties, verenigingen of welzijnsdiensten.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen om een professionele educatieve en sociale werking uit te bouwen.
​✓ Ze coördineert activiteiten voor specifieke doelgroepen in functie van lokale noden.
​✓ De bibliotheekbezoeker maakt mee de bibliotheek.

 

 

 

 

Een professionele werking 

✓ Je wordt er deskundig geholpen.
✓ De bibliotheek beschikt over voldoende medewerkers die correct verloond worden.
​✓ De bibliotheekmedewerkers krijgen genoeg kansen om zich bij te scholen.

  

 

 

 

 

 

 

Een veilige en toegankelijke plek 

✓ Je kunt de bibliotheek vlot bereiken, ook met de fiets en met het openbaar vervoer.
​✓ Je ontdekt er uiteenlopende activiteiten. Er zijn leeshoekjes en studieplekken.
​✓ Het is een open huis waar je mensen ontmoet. Je kunt er ervaringen delen, in debat gaan of samen kennis creëren.
​✓ De bibliotheek beschikt over voldoende ruime openingsuren.

  

 

 

 

 

 

Toegang tot cultuur en informatie 

✓ Voor iedereen ligt de drempel laag.
✓ Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van alle diensten van de bib.
✓ Je ontdekt er een actueel aanbod aan boeken, tijdschriften, films … afgestemd op jouw wensen.
​✓ Je kunt er jouw expertise ontwikkelen en delen met anderen.
✓ Je hebt er toegang tot internet en digitale media.
✓ Je krijgt er begeleiding op maat, van de bibliotheek, van partners of van je buur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact