De Cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Dit gaat van een advies over zaalreglementen tot straatnaamgeving. De Cultuurraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen, net zoals alle andere adviesraden.

De Cultuurraad ijvert voor samenwerking en overleg tussen de verenigingen en heeft een uitleendienst voor audiovisueel materiaal waar externen een beroep op kunnen doen.

De Cultuurraad is ook (mede)organisator van initiatieven zoals Erfgoed- en Open Monumentendag, alsook een aantal andere culturele evenementen. Binnen de Cultuurraad zijn er hiervoor drie werkgroepen, waarbij ook externen zijn betrokken.

Werkgroepen

Werkgroep Kunsten

Deze werkgroep geeft advies met betrekking tot het kunstenbeleid in Maldegem.

Erfgoedcomité Maldegem

Erfgoeddag en Open Monumentendag zijn een vaste waarde op de culturele agenda van Maldegem. Met de hulp van verschillende organisatoren en erfgoedactoren zorgt het Erfgoedcomité ervoor dat iedereen kan genieten van ons waardevolle erfgoed. De werkgroep geeft ook advies met betrekking tot het erfgoedbeleid en stedenbouwkundige vergunningen. 

Teboekstelling geschiedenis Maldegem

De werkgroep coördineert het ambitieuze plan om de geschiedenis van Maldegem in boekvorm te bundelen. De leden van de werkgroep komen regelmatig samen om de inhoud van de publicatie te bespreken en vast te leggen, en informatie uit te wisselen. Deze publicatie zou een grote meerwaarde betekenen voor de geschiedschrijving van Maldegem.

Samenstelling

De Cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen. Uit deze afgevaardigden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat aangevuld kan worden met deskundigen. De algemene vergadering komt tweemaal per jaar samen. Het dagelijks bestuur vergadert minimum vijf keer per jaar. 

Wie lid wil worden als individu of socio-culturele verenigingen vind meer info via de documenten, onderaan deze pagina.

Dagelijks bestuur

Etienne Dhont
Voorzitter

050 71 31 32

etienne.dhont@telenet.be    

Els Vyncke
Secretaris

050 72 60 70

vyncke.els@gmail.com

Rik Vandenberghe
Penningmeester & verantwoordelijke audiovisueel materiaal

0475 80 73 07

rvandenberghe@gmail.com 

Ann De Baets

0475 38 69 24

ann@maldo.be 

David De Meyere

0486 34 12 30

david.de.meyere@telenet.be  

Marc Maeyens

050 71 36 46

marc.maeyens@adegem.net

Contact