Cvba Wonen (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk)

Cvba Wonen is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij waarbij men terecht kan voor het kopen van een sociale koopwoning, het kopen van een sociale kavel, het aangaan van een sociale lening en het huren van een sociale woning of appartement.

Deze vennootschap heeft tot doel:

  • woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen,
  • ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, verbeteren en aan te passen, of te slopen en te vervangen,
  • gronden en panden ter beschikking te stellen voor realisatie van sociale woonprojecten of percelen voor sociale verkaveling aan te bieden

Een gedeelte van het aanbod moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, ouderen en personen met een handicap.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Ineke Hebbrecht

Bestuurder

Hilde Versluys

Adres

Marcel Mollelaan 17

9060 Zelzate