Data gemeenteraadszittingen

De eerstvolgende zittingen van de gemeenteraad in 2018 zijn gepland op:

- donderdag, 27 september 2018

- donderdag, 25 oktober 2018

- donderdag, 22 november 2018

- donderdag, 20 december 2018

Bij onvoorziene omstandigheden kunnen deze data nog wijzigen.

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en starten telkens om 19.30 uur in de raadzaal (3de verdieping) in het Gemeentehuis.  Iedereen is van harte welkom.

Contact