Dossier XI is een spannend spel rond volkscultuur voor de derde graad lager onderwijs. Dossier XI bevat de dossiers van tien kinderen die elk in een andere periode van de twintigste eeuw leven. Elk dossier bevat een brief waarin het personage vertelt over zijn leven, foto’s van familieleden, gebeurtenissen of bepaalde voorwerpen. Op een stoffige zolder zijn die dossiers echter allemaal door elkaar geschud.

De kinderen zijn in dit spel echte detectives. Hun opdracht: de levens van de kinderen uit de jaren 1900, 1920, 1940 … tot 2000 reconstrueren. Ze moeten de puzzelstukken in elkaar passen: de juiste stukjes brieven bij elkaar zoeken en de bijpassende foto’s samenbrengen. Zo komen de verloren verhalen en vergeten herinneringen opnieuw tot leven.

Na het spel worden de dossiers in de klas besproken. De leerkracht legt verbanden met de leefwereld van de kinderen van nu. Zo leren ze op een speelse manier de oorsprong en betekenis van cultureel erfgoed kennen.

Als de tien dossiers besproken zijn, rest er nog één vraag: waar is het geheime elfde dossier gebleven? Dat mogen de kinderen zelf samenstellen. Ze krijgen de kans om net als hun voorgangers een brief te schrijven over hun leven en wat zij belangrijk vinden. Ze kunnen er ook foto’s en herinneringen bij stoppen. Als hun dossier af is, mogen ze dat bij de andere dossiers in de doos leggen. Zo kunnen kinderen later, in de toekomst, lezen hoe kinderen nu leefden en wat zij wilden bewaren voor de toekomst.

Contact