Droogte 2018 - Getroffen landbouwers kunnen schadevergoeding indienen

4
dec
2018

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers die schade hebben geleden een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen.

Om een vergoeding te bekomen moet je als landbouwer zelf een aanvraag indienen. Je kan slechts een tegemoetkoming aanvragen als de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De gemeente zal de getroffen landbouwers ook nog persoonlijk verwittigen. 

Je kan de aanvraag per post (best aangetekend) sturen naar de buitendienst Inkomenssteun Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 te Gent; via e-mail naar inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be of tegen ontvangstbewijs afgeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2019 gebeuren via het voorziene formulier dat je kan terugvinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018 of afhalen bij de Milieudienst, Bloemestraat 45 in Maldegem. 

Contact