Bij het woon- en energieloket kan je terecht met al je vragen over energie besparen, energie opwekken en energieverbruik.

Samenaankoop Groene Stroom

Elk jaar organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een samenaankoop Groene Stroom.

Schrijf je nog in tot 4 februari en ontvang een persoonlijk voorstel.

Inschrijven kan via de website van de provincie Oost-Vlaanderen of via het energieloket.

Het energieloket is open 

 • elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur
 • elke 1e en 3e maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur
 • elke 1e zaterdag van de de maand van 10.00 tot 12.00 uur

Energieverbruik en -besparen

Wil je een duidelijk zicht op je energieverbruik, wil je tips om meer energie te besparen of zelf energie op te wekken?
Vergelijk energieprijzen via de V-test.
Kijk als je dak geschikt is voor zonnepanelen via de zonnekaart en hou je verbruik bij in een energieID.
Wil je investeren in groene energie, je huis beter isoleren, ... dan kan je een Vlaamse energielening aanvragen.

Energiescan

De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning. Een deskundige van Woonwijzer Meetjesland zal je woning inspecteren. Zo krijg je een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparingen op het vlak van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen of energiezuinig gedrag.

 • De energiescan zorgt voor een goedkopere energiefactuur.
 • Je krijgt een goed zicht op de terugverdientijd van energiebesparende investeringen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een energiescan moet de aanvrager tot een van deze doelgroepen behoren. Wie niet tot deze doelgroepen behoort, kan geen energiescan aanvragen.

 • Beschermde afnemers (inwoners met sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit).
 • Afnemers voor wie de elektriciteits- of aardgasnetbeheerder een verzoek tot afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer indiende bij de lokale adviescommissie (LAC).
 • Afnemers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
 • Inwoners die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering, of die een OMNIO-statuut bezitten.
 • Inwoners in schuldbemiddeling die hun energiefactuur niet kunnen betalen.
 • Inwoners met een bruto gezinsinkomen van maximum €16 965,47 verhoogd met €3140,77 per persoon ten laste (deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).
 • Inwoners die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.
 • Inwoners die in een woning of woongebouw wonen van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
 • Inwoners die op basis van hun geregistreerde huurovereenkomst met een looptijd van minstens een jaar een huurprijs van maximum €450 per maand betalen.

Verdere stappen

Op de afgesproken datum komt de deskundige van Woonwijzer Meetjesland langs om de energiescan in jouw woning uit te voeren. 

Tijdens het bezoek overloopt hij de belangrijkste energiebesparende maatregelen. Daarna wordt er waar nodig buisisolatie, spaarlampen, radiatorfolie, een spaardouchekop, een stekkerdoos, tochtstrips en/of een timer geplaatst en kunnen radiatoren ontlucht worden.

Achteraf krijg je van de deskundige een rapport waarin de belangrijkste vaststellingen staan + nuttige besparingstips.

Bedrag

De energiescan voor bovenstaande doelgroepen is gratis.

Contact