Erfgoedcel Meetjesland

Erfgoedcel Meetjesland werd in 2006 opgericht ter uitvoering van het erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap afsloot met Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET). 

De Erfgoedcel heeft twee taken:

  • Ondersteuning Meetjeslandse erfgoedzorgers.
  • Publieke bekenmaking van het Meetjeslandse erfgoed.

Contact