Extra budgetten voor uitbreiding parking naast Sint-Annapark

5
mei
2017

In de zitting van de gemeenteraad van 27 april werd de eerste budgetwijziging van 2017 goedgekeurd. Met deze budgetwijziging wil het gemeentebestuur extra budgetten voorzien voor een aantal onvoorziene uitgaven of te lage geraamde budgetten verhogen.

Uitbreiding parking naast Sint-Annapark

Het bestuur voorziet € 130.000 voor de aankoop van een deel van de tuin, gelegen achter de woning in de Westeindestraat 13. Hierdoor kan de bestaande centraal gelegen parking naast het Sint-Annapark en achter het Sint-Annazwembad gereorganiseerd en uitgebreid worden. De aankoop zelf werd reeds principieel goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 23 februari. De aankoop van het stuk grond wordt deels betaald met de subsidie 'Kernversterkende maatregelen' van de Vlaamse overheid om handel in het kernwinkelgebied te versterken.

Renovatiewerken hoofdbibliotheek

Voor de renovatiewerken van de bibliotheek worden extra kredieten voorzien. De aannemer kan na de budgetwijziging meteen aan de slag. Ondertussen gebeurden reeds voorbereidende werken zodat de bib zoals gepland begin september terug naar haar vertrouwde plek kan verhuizen.

Alarmeringssysteem BE-Alert

In het kader van noodplanning stapt het gemeentebestuur in het alarmeringssysteem BE-Alert van de federale overheid om inwoners per sms te alarmeren bij een noodsituatie. Het bestuur voorziet daarvoor dit jaar € 1.700. Vanaf juni zal een nationale campagne inwoners aanmoedigen om zich in te schrijven in de contactlijst.

Sport @(fter) Work

Naast een divers sportaanbod en uitgebreide sportinfrastructuur voor inwoners, wil het gemeentebestuur ook haar personeel in beweging krijgen. Sporten is immers goed voor lichaam en geest en zorgt voor minder rugklachten, meer concentratie en een betere sfeer op de werkvloer. Het bestuur voorziet daarom extra budget voor het gemeente-, OCMW- en
politiepersoneel om te sporten dichtbij de werkplaats, aansluitend op de werkuren of in de gemeentelijke sportaccommodaties. Het gemeentebestuur kan ook rekenen op subsidies vanuit Vlaanderen via het project “Sport op het werk”. Naast zwemmen voor en na de werkuren, een voordelige sportkaart voor avondlessen en een sportcircuit tijdens de middagpauze, staat de loopwedstrijd “Dwars door Maldegem” op zondag 21 mei op het programma.

 

Contact