Financieel nieuws over je gemeente

15
jul
2021

Begin juli kregen vrijwel alle studenten het resultaat van hun voorbije schooljaar. Cijfers liegen niet! ’t Is erop of eronder.

Eveneens rond deze periode werd de jaarrekening van de gemeente -het financiële rapport, zeg maar- van het voorafgaande jaar voorgesteld. Daaruit moet dus blijken hoe de gemeente heeft geboerd in het coronajaar 2020.

Een eerste algemene blik op de cijfers leert ons dat een overschot kon geboekt worden van 6,5 miljoen euro, het resultaat van 35,5 miljoen euro inkomsten tegenover 29 miljoen euro uitgaven.

Tussen 2003 en 2018 was dit gemiddeld 3,3 miljoen euro. In 2019 was dit 5,5 miljoen euro.

Van de 6,5 miljoen euro overschot werd er 2,9 miljoen euro gebruikt om te investeren en 2 miljoen

euro voor terugbetaling aan reeds bestaande vroegere leningen. Zo blijft er nog 1,6 miljoen euro over

om toe te voegen aan de gemeentekas.

In de gemeentekas zit vandaag 11 miljoen euro. Ondanks corona betekent dit dus dat de gemeente toch een zeer gunstig rapport kan voorleggen van het werkingsjaar 2020!

Algemeen kan dus gerust gesteld worden dat de beleidsvisie ‘efficiënt en effectief  beheer’ haar vruchten afwerpt.

Leningen en investeringen

De leningsschuld voor Maldegem is historisch laag en bedraagt minder dan 600 euro per inwoner (11,7 miljoen euro in 2020 tegenover 20,1 miljoen euro in 2014 ). Ter vergelijking: het gemiddelde in Vlaanderen is bijna 1.300 euro per inwoner.

De belangrijkste investeringen in 2020 waren: aankoop van de grond voor de nieuw te realiseren

jeugd- en evenementensite aan de Courtmanslaan, rioleringswerken, onderhoud van wegen,

aanpassingswerken aan gebouwen, aankoop van voertuigen voor de medewerkers, beveiligen van de

overweg Staatsbaan en Gentse Steenweg.

Deze investeringen en jaarlijkse aflossingen van leningen uit voorgaande jaren zijn dus betaald met het overschot van 6.5 miljoen uit de werkingskosten van 2020. Er zijn dus, net zoals in 2019, geen bijkomende leningen aangegaan. Meer nog, er is nog een overschot van 1.5 miljoen dat we aan de kas kunnen toevoegen.

Werkings- en personeelskost

Door een betere efficiëntie na te streven zijn de werkings- en  personeelskosten sterk gedaald en zet

deze trend zich duidelijk verder.

De personeelsuitgaven zijn in 2020 met 850.000 euro gedaald t.o.v. de personeelsuitgaven van 2018 en bedragen nu nog 16.500.000 euro (wegens het later invullen van vacante betrekkingen, het niet vervangen van medewerkers die op pensioen gingen, het niet meer aanwerven van statutairen maar enkel contractuelen, het aanwenden van het systeem van tijdelijke werkloosheid tijdens covid-periode, overdracht gemeentelijk personeel school Kruipuit…). Toch blijft de dienstverlening voor de Maldegemnaar verzekerd en dat op een efficiënte en professionele manier.

Corona

De covid-19 crisis was, en is nog steeds, voelbaar in de gemeente en het OCMW. Toch heeft corona ons financieel niets gekost, wel integendeel, er was een positieve impact op de gemeentekas van 370.000 euro.

Er waren weliswaar minder ontvangsten voor de gemeente tijdens de coronaperiode doordat o.a.. zwembad, sporthallen en cafetaria, CC Den Hoogen Pad… gesloten waren. Er waren ook minder ontvangsten uit standgeld marktkramers, kermissen, belasting op terrassen, nachtwinkels, taxi’s, inname openbaar domein…..

Er waren ook extra uitgaven voor de gemeente o.a. voor de veiligheid, zoals acht mondmaskers voor elke inwoner (rechtstreeks in China gekocht aan zeer goedkope prijzen voor de beste kwaliteit), handgels en plexischermen, hard- en software voor thuiswerk, extra communicatiemiddelen ter sensibilisering, inrichten horecastraat met bijhorende personeelsinzet -vooral tijdens het weekend-, alsook het marktgebeuren covidsafe maken met nodige inzet van vrijwilligers en personeel,...

We letten anderzijds ook op onze uitgaven o.a. minder verlichting, elektriciteit en verwarming in de gemeentelijke gebouwen.

Ook binnen  het OCMW zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijk te voelen: hier zien we een stijging van het aantal hulpvragen. Het aantal leefloners steeg van 105 in 2019 tot 121 in 2020; het aantal eenmalige steuntoelagen steeg van 99 tot 191. Dit komt door corona. Hier werd niet op bespaard, integendeel: we starten met een aantal nieuwe initiatieven zoals Bezorgd, Spelenderwijs, Broodnodig, zomerklassen, extra coronasteun en consumptiebonnen… Dit in

navolging van onze beleidskeuze waarin armoedebestrijding prioritair is.

Als we deze uitgaven vergelijken met de inkomsten die we o.a. van hogere overheden gekregen

hebben, specifiek voor corona, hebben we 370.000 euro overschot.

Ook hier geldt een effectief en efficiënt bestuur als beleidsvisie.

Conclusie

Het spreekt dus vanzelf dat het bestuur de ingeslagen weg zal volgen en de komende tijd verder zal

inzetten op efficiëntie en vooruitstrevendheid o.a. door uitvoering van de XII werken, inzetten op

veiligheid, zorgzaamheid voor de meest kwetsbaren, goede mobiliteit en eco-realisme. Alleen zo creëren we samen een top-Maldegem, waar het goed leven is!

Grote ambities en toch zorgen dat de financiën van Maldegem gezond en goed blijven!

Contact