151005_jeugd.jpg

Fuifpreventiesubsidie

Elke Maldegemse jeugdwerkorganisatie kan beroep doen op een subsidie via het gemeentebestuur als ze een extra inspanning leveren voor drugspreventie op fuiven.

Voorwaarden

  • Enkel erkende jeugdverenigingen of samenwerkingsverbanden tussen erkende jeugdverenigingen uit Maldegem komen in aanmerking.
  • Aan de inkom van de fuif hanteert de organisator het systeem van de polsbandjes: <16 jaar / 16- 18 jaar / +18 jaar en bijhorende banners die je leent bij de Jeugddienst.
  • Als je meer dan 500 bezoekers verwacht, moet je verplicht aanwezig op de coördinatievergadering.
  • Op de fuif kan je geen pure sterk alcoholische dranken zoals jenever, wodka en likeuren verkrijgen.
  • Op de fuif is water goedkoper dan alle andere dranken.
  • Per fuif kan slechts één vereniging een subsidie aanvragen.
  • Het evenement moet toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden, dus niet enkel voor eigen leden.
  • Op alle promotiemateriaal dient de ondersteuning van Gemeente Maldegem (met logo) worden vermeld.
  • De initiatiefnemers moeten tijdig een uitnodiging voor de activiteit sturen naar het college van burgemeester en schepenen.
  • Het evenement moet doorgaan op grondgebied van Maldegem.

Bedrag

De fuifpreventiesubsidie bedraagt €250.

Contact