jeugd

Geef je mening over opvang en activiteiten in Maldegem

12
jun
2024

Wat vind jij van de opvang en activiteiten in Maldegem? Heb je kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en wil je graag je mening geven? We horen het graag aan de hand van een bevraging. Dankzij jouw inbreng kunnen we ons aanbod evalueren en waar nodig bijsturen. Zo bouwen we verder aan een gemeente waar kinderen en jongeren ten volle kunnen genieten van hun vrije tijd. Vul de bevraging in en maak kans op een M-bon van € 25. 

Ga naar de enquête 

BOA-Decreet

Deze bevraging kadert in het Vlaams decreet 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' (BOA). BOA geeft lokale besturen de opdracht om een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten op poten te zetten. Dit decreet wil ervoor zorgen dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, dat ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Hoe gaan we in Maldegem te werk?

We doen dit niet alleen. Samen met kinderen, ouders, scholen, organisaties in jeugd-, cultuur- en sportwerking, speelpleinwerking, welzijnspartners, verenigingen… slaan we de handen in elkaar. Aan de hand van bevragingen, gesprekken en infomomenten brengen we in kaart wat onze sterktes zijn en leggen we noden en uitdagingen bloot. 

Hoe kan jij mee doen?

Op dit moment willen we van zoveel mogelijk ouders horen wat zij vinden van de opvang en de activiteiten in Maldegem. Heb jij kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud?

  • Wat doen zij voor en na schooltijd en in de vakantie?
  • Vinden ze in het aanbod iets wat bij hen past?
  • En wat vind je als ouder belangrijk? 

Vul de enquête in en laat het ons weten. Met jouw inbreng kunnen we indien nodig het aanbod bijsturen. Zo beleven kinderen en jongeren nog meer plezier in hun vrije tijd in onze gemeente.

Ga naar de enquête 

Hoe gaat het verder?

In de zomer gaan we in gesprek met kinderen. In september brengen we partners (jeugd- en sportverengingen, scholen...) bijeen. Met een vaste kerngroep onderzoeken we de bevindingen, formuleren een visie op buitenschoolse opvang en activiteiten en werken daarvoor doelstellingen en een actieplan uit.

Meer weten?

Wil je meer lezen over het decreet? Het Agentschap Opgroeien verzamelt alle informatie op www.opgroeien.be/boa.

Contact