Gemeente gaat op zoek naar geschikte overnemer voor Ukkie-Pukkie

15
jun
2020

De gemeente start een marktbevraging om een overnemer voor de drie gemeentelijke kinderdagverblijven van Ukkie-Pukkie te vinden. De gemeente wil met deze beslissing betaalbaar opvangaanbod verderzetten in Maldegem. Bovendien betekende de kinderopvang de laatste zes Jaren een gemiddeld verlies van 400.000 euro per jaar ofwel 5.000 euro per jaar per opvangplaats. Het beheer van een kinderopvang (kinderen tot 3 jaar) vraagt in de huidige tijden meer en meer een specifieke aanpak, die beter privaat uitgebaat wordt. Om voldoende opvangaanbod te bestendigen in de toekomst, zal de gemeente kinderopvang stimuleren door een kinderopvangtoelage.

De gemeente laat de kinderopvang niet zomaar over. De private overnemer moet onder andere beschikken over ruime ervaring en financiële garanties bieden voor de toekomst. Bovendien moeten vraag en aanbod van de 71 gesubsidieerde opvangplaatsen in Kleit, Adegem en Maldegem ook in de toekomst op elkaar afgestemd blijven.

Ook voor het personeel worden de nodige garanties gevraagd. Zij moeten mee overgenomen worden met behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Wat de werking zelf betreft, wil de gemeente een behoud van de huidige openingsuren en de garantie dat kinderen die reeds in de opvang komen daar ook kunnen blijven tot ze naar de kleuterklas kunnen.

De gebouwen worden niet mee overgedragen maar de overnemer kan die wel een aantal jaar blijven gebruiken maar staat dan wel in voor onderhouds- en herstellingskosten.

 Kandidaten kunnen een leidraad met richtlijnen aanvragen via koen.cromheecke@maldegem.be en een voorstel indienen tegen uiterlijk 11 september 2020. Alle voorstellen worden grondig beoordeeld en geëvalueerd met het oog op een kwalitatieve en gewaarborgde toekomst voor de kinderen en medewerkers van Ukkie-Pukkie.

UPDATE:

De leidraad, een document voor verzoek tot toelichting en het indieningsformulier kan u onderaan deze pagina raadplegen. 

Verdere inlichtingen kan u opvragen bij de heer Koen Cromheecke, 050 72 72 35, koen.cromheecke@maldegem.be

Contact