Gemeente zal doordachte ondersteuning aan verenigingen bieden

30
sep
2020

Naar aanleiding van de coronacrisis zal de gemeente de komende maanden de verenigingen ondersteunen.

Verenigingen krijgen volgens de bestaande reglementering subsidies van de gemeente als ze o.a. bewijzen welke activiteiten ze het voorbije jaar hebben uitgevoerd.

In de gemeenteraad van oktober zal een reglement voorgelegd worden waarin deze vereiste wegvalt, subsidies zullen zonder die voorwaarde uitbetaald worden.

Ook voor 2021 beslist de gemeente hetzelfde en meer nog, de uitbetaling zal reeds in januari 2021 gebeuren.

Bovendien wenst de gemeente met het verenigingsleven in gesprek te gaan. Pas daarna zal het college een beslissing nemen over hoe de middelen van het noodfonds gericht kunnen toegekend worden. In het geheel van de maatregelen en de besprekingen zullen we ook het thema armoede niet vergeten.

De gemeente wil ook nagaan of ze hun eigen infrastructuur coronaproof kan maken zodat verenigingen hun werking op een veilige manier kunnen verderzetten.