Gemeentelijke subsidie voor gezins- en groepsopvang

Gezinsopvang- en groepsopvang initiatieven die vergund zijn door Kind en Gezin en hiervan een attest kunnen voorleggen kunnen beroep doen op een jaarlijkse gemeentelijke subsidie per opvangplaats.

Voorwaarden

  • De opvang is gevestigd in Maldegem
  • De opvang is in het jaar van aanvraag reeds 6 maanden actief
  • De opvang heeft een vergunning van Kind en Gezin
  • De opvang volgt minstens één vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang in het betreffende jaar.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor 1 oktober van het betreffende jaar met de nodige formulieren, namelijk:

  • Een kopie van het attest van Kind en Gezin of Dienst Landelijke Kinderopvang met vermelding van de vergunde opvangcapaciteit.
  • Een bewijs dat de kinderopvang/onthaalouder gevestigd is in Maldegem en in Maldegem opvang aanbiedt.
  • Het bewijs dat de kinderopvang/onthaalouder, in het betreffende jaar 6 maanden actief is geweest als gezinsopvang of groepsopvang.
  • Een verklaring dat je als kinderopvang/onthaalouder meewerkt aan het gemeentelijk Meldpunt Kinderopvang.

Vraag hier de gemeentelijke subsidie aan

Contact