Gratis huisvuilzakken

Elk Maldegems gezin ontvangt jaarlijks een aantal gratis huisvuilzakken. Het aantal en het volume van de huisvuilzakken hangt af van de gezinsgrootte:

  • Gezinnen van 1 of 2 personen: 10 zakken van 45 liter
  • Gezinnen van 3 personen: 10 zakken van 60 liter
  • Gezinnen van 4 tot 6 personen: 20 zakken van 60 liter
  • Gezinnen van 7 of meer personen: 30 zakken van 60 liter

Voorwaarden

Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 januari van het resp. jaar.

Aanvraag

Alle gezinnen ontvangen in het voorjaar een brief om de huisvuilzakken te komen afhalen. Dit is meestal eind februari, begin maart.

In de brief staan de data waarop de bedeling op verschillende locaties in de gemeente doorgaat. Nadien kan je de huisvuilzakken gedurende een bepaalde periode ophalen aan het Onthaal van de dienst Infrastructuur. Na de vervaldatum van de brief kan je geen huisvuilzakken meer verkrijgen.

Wie geen brief ontvangen heeft of deze is kwijtgeraakt, kan een duplicaat aanvragen bij de Milieudienst. De vervaldatum blijft hetzelfde.

Meenemen

De huisvuilzakken verkrijg je enkel door afgifte van de originele brief.

Prijs

Het aantal toegewezen huisvuilzakken is gratis.

Wie een kleine rol huisvuilzakken krijgt maar liever een rol grote huisvuilzakken heeft, kan 5 bijbetalen (enkel cash en gepast betalen).

Contact