Tijdelijke horecastraat (Marktstraat)

De Marktstraat wordt vanaf 12 juni 2020 tot 31 augustus 2020 verkeersvrij gemaakt om er een tijdelijke horecastraat te kunnen organiseren. 

Iedereen die tijdens bovenstaande uren in de Maldegemse horecastraat komt, moet verplicht een mondmasker dragen. Ook toevallige passanten. Enkel wanneer je neerzit, mag je je mondmasker afnemen. 

Vrijdag en zaterdag

van 18.00 uur tot 1.00 uur 

Zondag 

van 16.00 uur tot 22.00 uur 

Voorwaarden 

 • De Horecastraat mag georganiseerd worden op vrijdag en zaterdag vanaf 18u en op zondag vanaf 16u. Tegen 1u 's nachts op zaterdag en zondag en 22u op zondagavond moeten alle stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken worden weggenomen en het openbaar domein in oorspronkelijke nette staat worden achtergelaten.
 • Elke horecazaak gelegen in de Horecastraat mag tijdens voornoemde dagen en uren tafels, stoelen en parasols plaatsen in de verkeersvrije straat.
 • De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven.
 • Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5 meter.
 • De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen van interventies in de omliggende gebouwen
 • De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening, maar verwarmingstoestellen, verlichtingselementen, terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is niet limitatief) zijn niet toegelaten.
 • Er mogen extra stoelen en tafels worden geplaatst door de horecazaak mits het respecteren van de opgelegde normen van sociale afstand. Het plaatsen van extra stoelen wordt beperkt tot maximum 30 bijkomende stoelen per horecazaak bovenop het bestaande meubilair.
 • Parasols in de tijdelijke verkeersvrije Horecastraat mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
 • De dienst lokale economie zal een controle doen bij de start van de Horecastraat en een tijdelijke markering waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst aanbrengen op de verkeersvrije straat . Tevens zal worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de voorwaarden zoals hiervoor opgesomd.
 • Het college en/of de burgemeester kan ten allen tijde beslissen (bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, naar aanleiding van overlast of indien de Horecastraat geen succes heeft) om de Horecastraat niet te laten doorgaan en deze bijgevolg niet af te sluiten voor het verkeer.

Verkeersmaatregelen 

Onderstaande verkeersmaatregelen gelden op vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 1.00 uur en op zondag van 16.00 tot 22.00 uur. 

 • Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod in de Marktstraat en tussen het kruispunt Noordstaat en Marktstraat (t.h.v. huisnummer 16).
 • Op volgende plaatsen is de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder verboden:
  • Marktstraat, tussen het kruispunt Noordstraat en Marktstraat ter hoogte van huisnummer 16 ter hoogte van de volgende aantakkingen:
  • Marktstraat
  • Schouwburgplaats
  • Mevrouw Courtmanslaan
  • Noordstraat
  • Stationsstraat
  • Deken de Fonteynestraat
 • Op volgende plaatsen is de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden:
  • Gentse Steenweg (begin Mevrouw Courtmanslaan) ter hoogte van de Oude Gentweg
  • Mevrouw Courtmanslaan, ter hoogte van Kanunnik Andrieslaan, Katsweg en Noordstraat
  • Schouwburgplaats, ter hoogte van Kanunnik Andrieslaan en Marktstraat
  • Deken de Fonteynestraat, ter hoogte van de Marktstraat
  • Noordstraat ter hoogte van Oude Aardenburgse Weg, Bloemestraat, Edestraat, Kapelaanstraat

Contact