Inhaalverbod op Brugse Steenweg tussen kruispunt met Heirweg en Pastoor De Swaeflaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt op vraag van de gemeente Maldegem en na goedkeuring door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid enkele maatregelen om de verkeersveiligheid op de Brugse Steenweg (N9) tussen het kruispunt met de Heirweg en de Pastoor De Swaeflaan te verhogen.

 

Momenteel brengt het agentschap arceringsstroken aan op de middelste rijstrook op de Brugse Steenweg tussen het kruispunt met de Heirweg en de Pastoor De Swaeflaan (behalve aan opritten of zijstraten), zodat inhalen daar niet meer mogelijk is. Een absolute noodzaak want dit deel van de N9 was immers het laatste wegsegment op de N9 dat nog was uitgerust met drie rijstroken. Het inhaalverbod moet er bovendien voor zorgen dat de opgelegde snelheid van 70 km/u wordt gerespecteerd. Aansluitend daarbij wordt de linksafslagstrook ter hoogte van het kruispunt Heirweg - Brugse Steenweg (N9) ingekort.

Tenslotte, om de afslagbewegingen te bundelen en het aantal kruisingen met de N9 te beperken, voerde het gemeentebestuur onlangs op advies van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid in de ventweg aan kmpt. 80,555 en 80,740 eenrichtingsverkeer in. Het verkeer kan de ventweg voortaan inrijden via de westelijke toegang (zijde Sijsele) en uitrijden via de oostelijke zijde (Maldegem).

Contact