Als je je kind wil inschrijven maken we een afspraak. Neem contact op met Ukkie-Pukkie Maldegem via het telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze pagina.

Wachtlijst

Nieuwe inschrijvingen laten we toe zolang de maximaal toegelaten capaciteit niet gehaald wordt. Als er geen plaats is en je kind niet onmiddellijk kan worden ingeschreven, noteren we je opvangvraag op de wachtlijst.

Wanneer er een plaats vrij komt, wordt de volgorde van de wachtlijst gerespecteerd, rekening houdende met de voorrangsregels.
Er kan afgeweken worden van de volgorde op de wachtlijst afhankelijk van eventuele dagdelen die vrij komen en die voldoen aan een specifieke vraag.

Voorrangsregels

Heb je opvang nodig in het kader van je werksituatie? Dan krijg je absolute voorrang. Daarnaast geven we ook voorrang aan:

  • alleenstaanden
  • ouders met een laag inkomen
  • pleegkinderen
  • kinderen met een broer of zus in de opvang
  • ouders die problemen hebben met de gezondheid of zorg nodig hebben
  • ouders die een laag opleidingsniveau hebben

Ook volgende criteria spelen een rol: voorrang voor inwoners van Maldegem, baby’s hebben voorrang op oudere kinderen en voorrang voor kinderen van personeelsleden tewerkgesteld bij gemeentebestuur Maldegem, OCMW Maldegem en Politie Maldegem.

Contact