Inschrijving kleuterboxen schooljaar 2019-2020

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adres school
Voorkeursdata *

Contactinformatie

De bibliotheek biedt heel wat diensten voor het onderwijs, waaronder ook kleuterboxen. 

De boxen zijn samengesteld uit een 30-tal prentenboeken zonder specifiek thema. De boxen worden om de 6 weken gewisseld. Zo kan je klas na elke vakantie een nieuwe box ontvangen.