Inschrijvingsformulier infomarkten OC Donk en OC Middelburg

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 1
Ik schrijf me in voor volgende infomarkt(en) *

De gemeente Maldegem wil het verenigingsleven ondersteunen en het sociaal-cultureel leven versterken. Daarom worden de ontmoetingscentra De Poermolen in Donk en de Kanunnik Andrieszaal in Middelburg gerenoveerd zodat ze voldoen aan de huidige noden en behoeften. Ook voor het ontmoetingscentrum in Kleit en CC Den Hoogen Pad in Adegem zijn de voorbereidingen reeds opgestart.

Als bestuur vinden we het belangrijk om alle verenigingen en gebruikers te informeren en inspraak te geven vooraleer we de plannen verder uitwerken. Daarom zullen we de plannen tijdens twee infomarkten voorstellen aan alle geïnteresseerden.Tijdens elke infomarkt wordt een korte toelichting gegeven door de bevoegde schepen Danny Vannevel en de architect. Nadien krijg je de kans om de plannen in detail te bekijken en opmerkingen en suggesties te delen.

Schrijf je in voor één of beide infomarkten via dit inschrijvingsformulier.