Nieuw bestuur uit de startblokken

24
dec
2018

De installatievergadering van de nieuwe bestuursploeg gaat maandag 7 januari 2019 door in CC Den Hoogen Pad. Om 20.00 uur leggen de gemeenteraadsleden en schepenen van de nieuwe bestuursploeg de eed af. Alle inwoners zijn van harte welkom om de eedaflegging bij te wonen.

De installatievergadering is, zoals alle vergaderingen van de gemeenteraad, openbaar en gaat door in CC Den Hoogen Pad, met volgende agenda:

  • Kennisname van de eedaflegging van de burgemeester bij de Gouverneur
  • Eedaflegging van de gemeenteraadsleden
  • Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
  • Verkiezing van de schepenen
  • Eedaflegging van de schepenen

De installatie als gemeenteraadslid impliceert van rechtswege het lidmaatschap van de OCMW-raad. Aansluitend aan de installatievergadering van de gemeenteraad gaat de vergadering van de OCMW-raad door, waarin de leden en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen worden. 

Contact