Jouw bedrijf online

Zelfs als je online niets verkoopt, moet je als bedrijf een aantal gegevens verplicht vermelden. Check dus even of je in orde bent. Zo vermijd je een eventuele boete, én win je aan vertrouwen bij potentiële klanten.

Jouw bedrijf online

De online aanwezigheid van jouw onderneming is een noodzaak geworden om concurrentieel te blijven. Ook als je online niets verkoopt, ben je als bedrijf best vindbaar via een website, Facebookpagina en/of een ander digitaal platform. Maar je moet wel altijd verplicht een aantal gegevens over je bedrijf vermelden. Deze verplichtingen gelden ook als je een vrij beroep uitoefent!

Wat moet ik zeker vermelden?

  • Het lijkt nogal logisch, maar allereerst de naam van je onderneming. Heeft je onderneming geen naam, dan moet je je eigen naam vernoemen. Ook het adres van je vestiging en andere mogelijke contactgegevens, indien beschikbaar, moet je vermelden.
  • Daarnaast zijn er ook een aantal formele identificatiegegevens die je moet opnemen op je website of facebookpagina, zoals je ondernemingsnummer en btw-nummer indien van toepassing.
  • Is je onderneming een vennootschap? Vermeld dan zeker ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. Dit moet je omschrijven als volgt: het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR', gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft.
  • Oefen je een gereglementeerd beroep uit? Dan moet je informatie verstrekken over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels. Oefen je een beroep uit waarvoor je een bepaalde vergunning moet kunnen voorleggen, zoals bijvoorbeeld vastgoedmakelaar, dan moet je ook de toezichthoudende autoriteit vermelden.
  • Ten slotte moet je ook melding maken op je website als je klanten onderworpen worden aan een gedragscode zoals bijvoorbeeld bij een sportclub.
  • Maakt je website gebruik van cookies, dan moet je uiteraard ook de zogenaamde cookieverklaring opnemen. Verwerk je gegevens van klanten, dan moet je ook de nodige informatie geven omtrent het respecteren van de privacywetgeving.