Klasbezoek

Een klasbezoek kan bestaan uit een introductiebezoek of een klassikale uitlening.

Bij introductiebezoeken krijgen de kinderen op een speelse manier een overzicht van hoe de bibliotheek werkt, wat je in de bibliotheek allemaal kan terugvinden en wat je er kan en mag doen. Het introductiebezoek is doorspekt met doe-opdrachten en voorleesmomenten. Er is ook de mogelijkheid om aan het einde van de rondleiding boeken te ontlenen.

Bij een klassikale uitlening komen de kinderen regelmatig in klasverband langs in de bibliotheek om boeken te ontlenen.

Aanvraag

Als je een klasbezoek wil doen, neem je op voorhand contact op met de bibliotheek. Geef daarbij aan om welk soort bezoek het zal gaan. In overleg met de bibliotheek worden de inhoudelijke klemtonen bepaald en leggen we het tijdstip vast.

Opgelet! Voor klassikale uitleningen moeten alle leerlingen van de klas lid zijn van de bibliotheek. Voordat je op klasbezoek komt, moet de leerkracht nagaan welke leerlingen nog geen lid zijn. Dan zal er voor hen een lidkaart worden aanmaken voordat ze op bezoek komen. 

Een bibpas aanmaken voor een leerling kan via het online webformulier bovenaan deze pagina. 

Meenemen

Alle leerlingen moeten hun lidkaart van de bibliotheek bij zich hebben.

Prijs

Een klasbezoek aan de bibliotheek is gratis.

Contact