Kort verblijf niet-EU en niet-EER

Aankomstverklaring

Een aankomstverklaring is een attest dat dient als bewijs dat de betrokkene (geen onderdaan van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) na aankomst in een Schengenland zich heeft aangemeld bij de gemeente waar hij zal verblijven.

Voorwaarden

  • In het bezit zijn van een geldig paspoort.
  • Eventueel een visum met binnenkomststempel of een verblijfsvergunning van een EU-lidstaat.

Aanvraag

Binnen de drie werkdagen na binnenkomst in de Schengenzone meld je je aan bij de vreemdelingendienst van de gemeente waar je gaat verblijven. Je krijgt de aankomstverklaring onmiddellijk mee.

Meebrengen

  • Paspoort (eventueel met visum of EU-verblijfsvergunning)
  • Pasfoto

Prijs

  • Gratis

Opgelet

Als de aankomstverklaring en/of het visum niet meer geldig is, zal een wijkagent controleren of de vreemdeling het adres verlaten heeft.

Contact