Kinderopvang Ukkie-Pukkie vangt kinderen op van nul maand tot ze voltijds naar school gaan. Dit tot een maximale leeftijd van 3,5 jaar. Dat betekent dat kinderen worden opgevangen die nog niet naar school gaan of die zich in de overgangsperiode van de kinderopvang naar de school bevinden.

Zodra de kinderen voltijds naar school gaan, kunnen ze niet meer terecht bij Ukkie-Pukkie en worden ze doorverwezen naar de buitenschoolse opvang De Zandloper.

Contact