Leerlingenproject ‘onderwijs in de toekomst’

16
mei
2018

Op woensdag 16 mei organiseerde de gemeente Maldegem een studievoormiddag over het ‘onderwijs in de toekomst’ in de polyvalente zaal K-ba. Deze studiedag werd georganiseerd in samenwerking met het Instituut Zusters Maricolen, Atheneum Courtmanslaan Maldegem en het Nederlandse Zwincollege.

Een 150-tal leerlingen van het vijfde middelbaar van de drie scholen kregen een uiteenzetting over mogelijke toekomstige evoluties in het onderwijs. De Heer Pedro De Bruyckere, pedagoog van de Arteveldehogeschool en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden, wist de leerlingen gedurende een uur te boeien met een interessante en meeslepende visie over het onderwijs van de toekomst.

Daarna was het aan de leerlingen zelf om in kleine groepjes dieper in te gaan op een aantal aangehaalde thema’s door dhr. De Bruyckere. Ze deden hier zelf een aantal voorstellen over wat zij graag gewijzigd zien in het onderwijs, gaande van de schoolorganisatie tot de invulling van het lessenpakket.

Ter afsluiting van de voormiddag werden de verschillende voorstellen van de leerlingengroepen overlopen en besproken.

De voorstellen zullen nu ook verder besproken worden in klasverband en worden aan de gemeentelijke jeugddienst bezorgd. Zo kan er bij de uitwerking van een toekomstig jeugdbeleid voor Maldegem rekening gehouden worden met deze voorstellen.

Contact