Maldegemse duurzame helden 2022

19
sep
2022

Van 18 tot 25 september vieren we de zevende verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen moeten van de aarde een meer duurzame plaats maken tegen 2030. Tijdens deze Week van de Duurzame Gemeente hijsen we de SDG-vlag aan het gemeentehuis en zetten we ook onze lokale duurzame helden in de kijker.

Dit jaar ligt de focus op het principe ‘Laat niemand achter’. We zetten deze week dan ook inwoners, organisaties en verenigingen,… in Maldegem in de kijker die door hun acties bijdragen aan inclusie, gelijkheid, armoedebestrijding of een stem geven aan kwetsbare groepen. 

Een dikke dankjewel aan deze helden!

Groepsfoto met enkele duurzame helden: Dierenvoedselbank Maldegem, De Driesprong en Chantal Sinave. 

  1. Domien Van Landschoot

Domien geeft als ervaringsdeskundige al jaren een stem aan mensen met psychische problemen. Hij  bracht vier boeken uit en zijn eerste boek 'Dante's doortocht (2014) kan nog steeds ontleend worden in de bib van Maldegem.

Domien gaf al diverse lezingen over het thema en bracht voor de organisatie Te Gek!? zijn levensverhaal in verschillende secundaire scholen. In 2017 werd hij door Ish Ait Hamou geïnterviewd voor het Radio 2-programma 'De Madammen'. In mei van dit jaar getuigde hij in de podcast 'Wellicht - Domien' over zijn depressie. De podcast is nog steeds te beluisteren op Spotify via de account van Te Gek!?.

  1. Jeugdwerking voor Anderstaligen (JVA)

 JVA ondersteunt anderstalige kinderen door middel van huiswerkbegeleiding in het schooljaar, terugkomdagen tijdens elke schoolvakantie, zomerschool voor de Nederlandse taal aan de hand van maatschappelijke thema's, sport en spel, intensief taalkamp en integratie op het speelplein Oranje Maldegem.

  1. Dierenvoedselbank Maldegem

Dierenvoedselbank Maldegem is een nieuw initiatief in onze gemeente. Vanuit een voorliefde voor dieren is het idee gegroeid om eenzame mensen en mensen in een financiële moeilijke situatie te ondersteunen.

Viervoeters zijn vaak meer dan gewoon een dier. Ze zorgen voor gezelschap, steun, troost en bovenal bevorderen ze het welzijn van de mens. De organisatie zamelt daarom gratis dierenvoedselpakketten in en verdeelt deze bij mensen die het nodig hebben.

Meer info via de Facebook- en Instagrampagina Dierenvoedselbank Maldegem, dierenvoedselbankmaldegem@gmail.com of 0475 35 00 52. 

  1. Chantal Sinave

Ondanks haar invaliditeit  zamelt Chantal al Jaren spullen en kledij in voor mensen die het minder breed hebben. Via de Facebookgroep Gratis Omgeving Maldegem verdeelt zij dit gratis onder geïnteresseerde personen en bij personen waar de nood het hoogst is. 

  1. De Driesprong

GO! De Driesprong verwerkt jaarlijks tal van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in haar lessen en activiteiten. In het kader van het jaarthema “Laat niemand achter” zet de school in op volgende SDG’s: geen armoede, gendergelijkheid en verminderen van ongelijkheid. Dit gebeurt o.a. via de lessen mens en maatschappij en levensbeschouwing, de leerlingenraad “de Triple Jumpers” en diverse Erasmusprojecten.