Tijdelijke marktterrassen

Horecazaken grenzend aan de wekelijkse maandagmarkt kunnen tot 31 augustus tijdens de wekelijkse maandagmarkt hun terrassconstructies tijdelijk uitbreiden op openbaar domein (met uitzondering van de rijbaan)

Voorwaarden

  • De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven.
  • Iedere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5 meter.
  • De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen van interventies in de omliggende gebouwen
  • De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening, maar verwarmingstoestellen, verlichtingselementen, terrasvloer, muziekinstallatie (deze lijst is niet limitatief) zijn niet toegelaten.
  • Bij het opstellen van een marktterras tijdens de maandagmarkt dient rekening gehouden te worden met de opstelling van de marktkramen gedurende duur van de markt. Na de markt dient deze tijdelijke marktterras opstelling steeds verwijderd te worden (of terug beperkt te worden tot het Covid19-terras of gewone terras). Alle stoelen, tafels, parasols en eventuele plantenbakken worden weggenomen en het openbaar domein dient in oorspronkelijke nette staat te worden achtergelaten.
  • Er mogen extra stoelen en tafels worden geplaatst door de horecazaak mits het respecteren van de opgelegde normen van sociale afstand. Het plaatsen van extra stoelen wordt beperkt tot maximum 30 bijkomende stoelen per horecazaak bovenop het bestaande meubilair.
  • Parasols op het marktterras mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.
  • Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de uitbater van een marktterras aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen. Indien men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende terraselementen verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.

Contact