Tijdelijke marktterrassen

Horecazaken grenzend aan de wekelijkse maandagmarkt kunnen tot 31 augustus tijdens de wekelijkse maandagmarkt hun terrassconstructies tijdelijk uitbreiden op openbaar domein (met uitzondering van de rijbaan)

Voorwaarden

Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het openbaar domein met uitzondering van de rijbaan tijdens de organisatie van de wekelijkse maandagmarkt kan van 8 mei t.e.m. 15 november 2021, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • De 1,5 meter obstakelvrije doorgang voor voetgangers moet gegarandeerd blijven. ledere toegang naar bovengelegen woongelegenheden of kantoorruimtes moet over de volle lengte vrij blijven en dit met een breedte van het toegangsportaal en minimum 1,5 meter.
  • De brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken voor het doen van interventies in de omliggende gebouwen.
  • De uitbreiding is er enkel voor het plaatsen van losse elementen met name stoelen, tafels, parasols en eventueel eenvoudig verplaatsbare plantenbakken als afbakening van de uitbreiding, mobiele terrasverwarmers en verlichtingsconstructies onder de vorm van guirlandes maar geen terrasvloer, muziekinstallatie, extra bar. (deze opsomming is niet limitatief).
  • Na sluitingstijd moeten alle stoelen, tafels en parasols netjes en opgestapeld worden binnen de zone  van de tijdelijke uitbreiding.
  • Mobiele terrasverwarmers en de verlichtingsconstructies dienen op een veilige plaats buiten de zone van de uitbreiding, niet toegankelijk voor het publiek, te worden opgeborgen. 
  • Bij het opstellen van een marktterras tijdens de maandagmarkt dient rekening gehouden te worden met  de opstelling van de marktkramen gedurende de duur van de markt. Na de markt dient deze tijdelijke marktterras-opstelling steeds verwijderd te worden of terug beperkt te worden tot het Covid19-terras of gewone terras.
  • Er mogen extra stoelen en tafels worden geplaatst door de horecazaak mits het respecteren van de opgelegde normen van sociale afstand. Het plaatsen van extra stoelen wordt beperkt tot maximum 30 bijkomende stoelen per horecazaak bovenop het bestaande meubilair.
  • Parasols op het marktterras mogen afwijken van de uniformiteitsregels van het terrasreglement en mogen met reclame bedrukt zijn.

lndien niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, zal de uitbater van een marktterras aangemaand worden om de uitbreiding van het terras te verwijderen. Indien men dit nalaat dan kunnen de gemeentelijke diensten de betreffende terraselementen verwijderen op kosten van de aanvankelijke aanvrager.

 

Contact