Woonmaatschappij Meetjesland

Deze sociale huisvestigingsmaatschappij is sinds 1928 actief en beschikt over 1500 woningen en appartementen in het Meetjesland. Om in aanmerking te komen als kandidaat-huurder, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Zitdag in het Sociaal Huis

  • elke 4e woensdagvoormiddag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur (zonder afspraak)

 

Contact