De milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, landbouw, onderwijs, economie, jacht, vakbonden, geïnteresseerde burgers en vertegenwoordigers uit het beleid. In totaal zetelen er 30 stemgerechtigde leden in de milieuraad.

We streven ernaar dat de milieu-natuursector en landbouwsector evenwichtig vertegenwoordigd zijn alsook dat elk van beide sectoren ten minste voor een derde in de milieuraad vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vertegenwoordigt ook ten minste een derde van de effectieve leden een milieu- of natuurvereniging.

De milieuraad komt een aantal keer per jaar bijeen, afhankelijk van noodzaak, om bepaalde onderwerpen te bespreken. Dit kan gaan van het uitstippelen van aanbevelingen in verband met het milieu- en natuurbeleid tot het gemeentebestuur adviseren, evalueren van beleidsnota's betreffende het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, enzovoort.

 

Jean-Pierre Criel
Voorzitter

09 378 01 78

jean.pierre.criel@telenet.be

Stijn Verbeke
Ondervoorzitter

050 69 94 83
stijn_verbeke@telenet.be

Cedric Depuydt
Secretaris

050 72 86 13

milieudienst@maldegem.be

Contact