Milieuzorg Op School

Kinderen moeten zich bewust zijn van het milieu en de natuur. Hiervoor moeten ze over de nodige kennis beschikken. Daarom ondersteunt Gemeente Maldegem milieu-educatie in de basisscholen. Op Vlaams niveau werd de MOS-werking (Milieuzorg Op School) ontwikkeld om zoveel mogelijk scholen te ondersteunen.

Samen met leerkrachten en familie werken de leerlingen milieuvriendelijke acties en thema’s uit. De begeleiders leren de kinderen uiteenlopende milieutips aan. Hierbij vertrekken ze vanuit de leefwereld van de kinderen.

Een MOS-begeleider van provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Milieudienst zorgen voor de ondersteuning in de Maldegemse scholen.

MOS-label

Een school die in het MOS-project instapt, kan samen met de leerlingen het MOS-label van Provincie Oost-Vlaanderen behalen.

MOS-dag

Jaarlijks organiseert de Milieudienst een MOS-dag. Op deze dag kunnen leerlingen kennismaken met het project en leren ze over milieuzorg.

Contact