Naamsverandering

Als je een naamswijziging wenst, moet je zelf of via je wettelijke vertegenwoordiger een brief sturen naar de FOD Justitie. In de brief vermeld je duidelijk wat je naam is op dit moment, welke nieuwe naam je wenst en wat de reden is van de naamsverandering.

De FOD Justitie zal daarop een brief terugsturen met de nodige documenten.

Nadat de naamsverandering is toegestaan door de FOD Justitie en is verschenen in het Belgisch Staatsblad, wordt het gemeentebestuur verwittigd.

Daarop moet je langsgaan bij de dienst Burgerlijke Stand voor de opmaak van een akte van naamswijziging en voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

Als je een voornaamsverandering wenst, kunt u langskomen bij de dienst Burgerlijke Stand om de nodige documenten te verzamelen en daarna een aanvraag te doen. Eens de aanvraag goedgekeurd is door de dienst, wordt een akte van voornaamswijziging opgesteld en kunt u een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aanvragen.

Prijs

  • De FOD Justitie zal je op de hoogte brengen van het te betalen bedrag wat betreft een naamswijziging.
  • Een voornaamsverandering is voorlopig nog gratis. 

Contact