Documenten niet-Belgische werknemers

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet je vooraf een arbeidskaart verkrijgen behalve als je hiervoor vrijgesteld bent.

Om als werkgever een buitenlandse werknemer in België tewerk te stellen, moet je vooraf een arbeidsvergunning verkrijgen. De arbeidsvergunning is het document waarbij de werkgever de toelating krijgt om een bepaalde buitenlandse werknemer tewerk te stellen in een bepaalde functie en voor een bepaalde periode.

Voorwaarden

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

Arbeidskaart A

Arbeidskaart A geeft je de toelating om om het even welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.

De aflevering van een arbeidskaart A is aan zeer strikte voorwaarden gebonden. De kaart kan slechts worden toegekend aan sommige categorieën van buitenlandse werknemers die al meerdere jaren in België hebben gewerkt met een arbeidskaart B.  

Arbeidskaart B

Arbeidskaart B geeft je de toelating om een welbepaalde functie uit te oefenen bij een welbepaalde werkgever die hiervoor vooraf een arbeidsvergunning heeft verkregen.

De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden in principe toegekend voor maximum twaalf maanden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit worden verlengd.  

Arbeidskaart C

Arbeidskaart C geeft je de toelating om om het even welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever.

Arbeidskaart C kan je enkel krijgen wanneer je naar België bent gekomen en er mag verblijven, niet omwille van werk maar wel om een andere reden zoals een gezinshereniging, met het statuut van student of met subsidiaire bescherming.

De arbeidskaart C wordt in principe toegekend voor maximum twaalf maanden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit worden verlengd.

Aanvraag

  • Arbeidskaarten A en C vraag je als kandidaat-werknemer zelf aan. Je dient je aanvraagdossier in bij de dienst Economische Migratie van de provincie Oost-Vlaanderen.
  • De arbeidsvergunning en arbeidskaart B vraagt de werkgever aan. De dienst economische migratie levert de arbeidsvergunning af aan de werkgever en de arbeidskaart aan de werknemer.

Arbeidsvergunning

Om als werkgever een arbeidsvergunning te verkrijgen, dien je een aanvraagdossier in bij de dienst economische migratie van de provincie Oost-Vlaanderen. De arbeidsvergunning is geldig voor maximum twaalf maanderen maar kan worden verlengd.

Je kan van de diensten van je werknemer enkel gebruikmaken binnen de voorwaarden waaronder de vergunning werd toegestaan.

Je kandidaat-werknemer mag pas naar België komen nadat je de arbeidsvergunning hebt. Als bij je aanvraag blijkt dat je kandidaat-werknemer toch al in België aanwezig was, dan zal de aanvraag worden geweigerd.

Contact