Nieuw vereenvoudigd terrasreglement zorgt voor meer uniformiteit

24
feb
2017

In de zitting van de gemeenteraad van 23 februari 2017 werden het nieuw terrasreglement en bijhorend belastingreglement voor Maldegemse horecazaken goedgekeurd. De nieuwe reglementen vervangen de bepalingen hieromtrent in het algemeen politiereglement en belasting inname openbaar domein en moet zorgen voor meer uniformiteit in het centrum van Maldegem, een vereenvoudigde aanvraagprocedure, gelijkere tarifering en een betere handhaving voor wie de regels niet toepast. De reglementen kwam tot stand in overleg met de betrokken horeca-uitbaters die o.a. inspraak kregen bij de concrete invulling van de uniformiteit van de terrasconstructies.

De reglementen kwamen tot stand in overleg met de betrokken horeca-uitbaters die o.a. inspraak kregen bij de concrete invulling van de uniformiteit van de terrasconstructies. Ook alle gemeenteraadsfracties werden nauw betrokken bij de opmaak.

Drie zones

In het nieuwe reglement wordt Maldegem opgedeeld in drie zones: in zone 1, de Sint-Barbarakerk en omgeving moeten de terrasconstructies omwille van het beschermd dorpsgezicht uitgevoerd worden conform de erfgoedtoets die volgt uit de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. Zone 2 omvat de horecazaken in het centrum. Zone 3 omvat alles buiten zone 1 en 2.

Uniform uitzicht in centrum

In zone 2 wil het gemeentebestuur meer uniformiteit creëren en zo de uitstraling in het centrum vergroten. Daarom werden in overleg met de betrokken horecazaken enkele bepalingen in het verband met het uitzicht vastgelegd, zoals een uniforme kleur voor alle terrasschermen en een uniforme kleur voor parasols of zonneschermen.

Vereenvoudigde aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure wordt zowel voor de horeca-uitbater als het gemeentebestuur eenvoudiger en dus efficiënter. Eerst en vooral wordt de dienst Lokale Economie het nieuwe aanspreekpunt voor alle horeca-aanvragen (terrassen, vergunning drankgelegenheid…). Bij de aanvraag wordt de samenstelling van het aanvraagdossier wordt voor de uitbater licht vereenvoudigd. De horeca-uitbater kan de aanvraag voortaan ook online indienen. Tenslotte is de terrasvergunning zelf vijf in plaats van drie jaar geldig en eenvoudig verlengbaar.

Uniform tarief

In het nieuwe belastingreglement worden de tarieven gekoppeld aan het soort terrasconstructie en de weersafhankelijkheid. Dit zorgt voor een eerlijkere tarifering. Voor de halfopen en open terrassen wordt het tarief verminderd van 5 €/m² naar 3€/m², gesloten terrassen zullen 6 €/m² moeten betalen. Daarnaast is ook een tijdelijk evenemententerras mogelijk, waarvoor geen belasting wordt aangerekend.

Betere handhaving van reglement

Het gemeentebestuur rekent op de medewerking van de horeca-uitbaters. Wie het reglement toch niet naleeft, krijgt in eerste instantie de kans om zich alsnog in orde te stellen. Daarna wordt gefaseerd overgegaan tot sancties: gaande van het (tijdelijk) intrekken van de vergunning, daarna het verwijderen van de constructies tot het geven van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Inwerkingtreding en kortingstarief

De reglementen treden in werking vanaf 1 maart 2017. Er wordt wel een overgangsmaatregel voorzien. Horecazaken die bijvoorbeeld recent investeerden in een nieuw terras met nog een geldige terrasvergunning, kunnen vóór 1 juli 2017 een verlenging voor een periode van maximum vijf jaar aanvragen. Wie wel meteen instapt in het nieuwe systeem en zo de uniforme uitstraling in onze gemeente helpt bespoedigen, krijgt een éénmalige korting van 50 % en een fleece dekentje met het logo van Maldegem.