Jeugd krijgt een thuis van 18.000 m² in centrum van Maldegem

4
feb
2020

De gemeente Maldegem wil op het huidige terrein van GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan aan de Katsweg een nieuwe thuis creëren voor de jeugd. Het terrein dat achter de school ligt en maar liefst 18.000 m² groot is, zal één grote jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een modern outdoor skatepark, een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten. De omgeving achteraan in het Sint-Annapark wil de gemeente dan weer verder ontwikkelen voor peuters en kleuters. De gemeente zal in overleg gaan met alle betrokkenen om de plannen concreet uit te werken.

De afbeelding hiernaast is een conceptplan.

Ontmoetingsplaats

Met de nieuwe jeugdsite wil de gemeente een ontmoetingsplaats creëren waar kinderen en jongeren hun vrije tijd beleven, in interactie met elkaar kunnen treden en zich thuis voelen. Door alle elementen op één locatie samen te brengen, verbinden en versterken we de Maldegemse jeugd en kan de beschikbare accommodatie bovendien door iedereen maximaal benut worden.

Evenementenzaal

Verder wil de gemeente inspelen op de vraag voor een locatie voor grote fuiven en evenementen. Daarom wil ze ook een grote, polyvalente en opdeelbare evenementenzaal op de site voorzien. Die zaal kan gebruikt worden door jeugdbewegingen en -verenigingen maar ook door andere organisatoren.

Behoefte aan nieuwe, moderne infrastructuur

Tenslotte wil de gemeente ook een oplossing bieden voor de minder goede staat van de Piramide aan de Gidsenlaan in het Sint-Annapark. De Piramide, waar jeugdbewegingen Chiro
Maldegem en de Gidsen Gertrude en ook speelpleinwerking Oranje momenteel hun werking hebben, is verouderd en energieverspillend. De nieuwe lokalen, in combinatie met een ruim grasveld, zullen voor meer speelruimte zorgen. Op de nieuwe site zal ook plaats zijn voor de uitbouw van een modern skatepark, volledig uitgewerkt in beton. De reeds aanwezige groenruimte op het terrein aan de Katsweg vormt de basis voor een avontuurlijk speelterrein.

Bereikbaarheid en parkeerruimte

Door de ligging in het centrum is de jeugdsite voor velen gemakkelijk met de fiets bereikbaar. Bovendien wordt een wandel- en fietspad voorzien richting parking van Oud St. Jozef en de Mevr. Courtmanslaan. Ook de haltes van het openbaar vervoer zijn op wandelafstand. Op het terrein zelf wordt parking voorzien maar ook de nabije parking aan Oud St. Jozef kan benut worden.

Inspraak van alle betrokkenen

Alle betrokkenen, zoals o.a. jeugdraad, jeugdbewegingen en-verenigingen, skaters, jeugdhuis, organisatoren van evenementen en ouders, buurtbewoners,… zullen bevraagd worden over hun wensen en noden.

Oog voor de allerkleinsten en andere jeugdverenigingen

Terwijl de site aan de Katsweg zich zal richten tot +6-jarigen en jongeren, wil de gemeente de omgeving aan de Piramide en de reeds bestaande speeltuin achteraan in het Sint-Annapark verder uitbouwen voor kinderen jonger dan 6 jaar en hun ouders. Ook zij zullen inspraak krijgen.
Ook de jeugdbewegingen en -verenigingen in de andere leefkernen, die niet zullen verhuizen naar de nieuwe jeugdsite, zullen de komende jaren niet uit het oog verloren worden.

Contact