Ondertekening grensoverschrijdende intentieovereenkomst automatisch vervoer GOS gemeenten

12
mrt
2018

De ontwikkelingen op het gebied van automatisch of zelfrijdend vervoer gaan snel. Er komt steeds meer aandacht voor zelfrijdende auto's, waarbij de inzittenden alleen nog passagier zijn. Ook de gemeenten Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis zijn geïnteresseerd in dit concept. Daarom ondertekenden de Burgemeesters van deze gemeenten een intentieovereenkomst betreffende automatisch vervoer op vrijdag 9 maart in Knokke-Heist tijdens het Grensoverschrijdende Samenwerkingsoverleg (GOS).

Inhoud intentieovereenkomst

Deze overeenkomst voorziet in het oprichten van een coördinatiegroep waaraan van elke gemeente minstens een bestuurlijke en ambtelijke afgevaardigde deelneemt onder aansturing van twee externe adviseurs met EU expertise. De coördinatiegroep gaat onderzoeken hoe de GOS-gemeenten in de toekomst op het gebied van grensoverschrijdend automatisch vervoer kunnen samenwerken. Concreet houdt dit in dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van een vervolgonderzoek waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of een pilotproject haalbaar en uitvoerbaar is; welke partijen hierbij betrokken moeten worden; hoe en welk consortium moet worden samengesteld om tot de uitvoering van een pilotproject te komen; en hoe de financiering van het vervolgonderzoek en een pilotproject er uit gaat zien en is te realiseren. Vervolgens wordt bepaald of en hoe kan worden overgegaan tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Waarom deze intentieovereenkomst?

De GOS-gemeenten zien toekomst in automatisch vervoer. Op dit moment is er met name op het platteland sprake van een mobiliteitsprobleem. De druk op het reguliere openbaar vervoer wordt steeds groter door hoge kosten en dalende gebruikersaantallen. Ten gevolge daarvan komt er steeds meer druk op de bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkels, onderwijs, recreatie en zorg. Mede daardoor geloven de genoemde gemeenten dat onder andere automatisch vervoer een duurzame oplossing kan bieden voor dit mobiliteitsvraagstuk en de leefbaarheid van de gemeenten kan vergroten.

Onderzoek

Bovendien heeft een extern onderzoek naar de toepasbaarheid van automatisch vervoer geconcludeerd dat automatisch vervoer kans van slagen heeft in de grensstreek. Het externe onderzoek was een eerste aanleiding voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor een grensoverschrijdende samenwerking. Een randvoorwaarde om een grensoverschrijdend project op het gebied van automatisch vervoer te laten slagen is volgens het onderzoek dat samenwerking tussen de deelnemers en alle stakeholders in België en Nederland centraal staat. Andere redenen waarom juist deze vijf gemeenten geschikt zijn voor het toepassen van automatisch vervoer zijn het rustige karakter van het gebied, de specifieke doelgroepen in het gebied waaronder ouderen, jongeren en toeristen, en de aanwezigheid van universiteiten en hogescholen in de nabijheid.

 

Het ontstaan van deze intentieovereenkomst

Tijdens een vergadering in september 2017 in Knokke-Heist is het onderwerp automatisch vervoer voor de eerste keer besproken met alle vijf gemeenten. De gemeenten hebben tijdens dit overleg besloten om intern verder te bespreken wat er mogelijk is met betrekking tot automatisch vervoer en het onderwerp te agenderen voor het GOS-overleg eind vorig jaar. Dit heeft geresulteerd in de ondertekening van de intentieverklaring van vandaag.