Behoud onroerend erfgoed

Er zijn verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Het meest courante is een bescherming. Daarnaast bestaan er nog drie alternatieven om erfgoed te behouden: vaststelling, opname in een onroerenderfgoedrichtplan of opname in een erfgoedlandschap.

Vastgesteld of beschermd

Onroerend erfgoed kan worden vastgesteld of beschermd. Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van elke vaststelling of bescherming.

Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed en is via een juridische procedure ‘vastgesteld’. Hierbij moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen.

Aan beschermd onroerend erfgoed is een andere procedure gekoppeld, met andere rechtsgevolgen. Bij een bescherming wordt optimaal ingezet op het behoud van het erfgoed en de aanwezige erfgoedwaarden.

Richtplan

Een onroerenderfgoedrichtplan laat toe om het behoud van onroerend erfgoed geïntegreerd te benaderen, vanuit een afgebakend gebied of een bepaald thema.

Erfgoedlandschappen

Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen en -waarden, ingebed in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het behoud van het erfgoed is bepaald in de stedenbouwkundige voorschriften van zo’n RUP. De basis voor een erfgoedlandschap is een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan.

Contact