Openbare verlichting gaat ’s nachts weer branden

20
okt
2023

Dit najaar zal de straatverlichting in Maldegem ’s nachts opnieuw branden. Vorig jaar in december besliste het lokaal bestuur, in volle energiecrisis, om de straatverlichting ’s nachts te doven. Ondertussen lijken de energieprijzen te stabiliseren en zullen we in samenwerking met netbeheerder Fluvius de lichten ’s nachts gefaseerd opnieuw aanzetten. Tegen het einde van dit jaar zullen alle lichten 's nachts opnieuw branden. 

Het bestuur wil wel zo snel mogelijk overschakelen naar milieuvriendelijke LED-verlichting en deze verlichting ’s nachts dimmen volgens een gradueel schema.  

Evaluatie proefproject

Om de fors stijgende energiekosten te drukken, deed netwerkbeheerder Fluvius vorig jaar het voorstel om de straatverlichting ’s nachts te doven. Zoals heel wat andere steden en gemeenten besloot Maldegem om de openbare straatverlichting uit te schakelen tussen 23.00 tot 6.00 uur. Het was een proefproject dat we zouden evalueren en bijsturen indien nodig.

Het doven van de straatverlichting heeft ervoor gezorgd dat we de sterk gestegen energiekosten hebben kunnen beheersen. Door het doven van de openbare verlichting, hebben we van januari t.e.m. augustus  € 154 677 gespaard in vergelijking met het jaar daarvoor. Ondertussen lijken de energieprijzen te stabiliseren en vindt het bestuur het niet langer nodig om de straatverlichting ’s nachts volledig te doven. Dit wel op voorwaarde dat we zo snel mogelijk kunnen overschakelen naar energiezuinige straatverlichting (LED).

Bovendien merken we dat dit thema heel erg leeft bij veel inwoners. We vinden de mening van onze inwoners belangrijk en hebben dit dan ook meegenomen in de evaluatie van het project. Mede daardoor hebben we besloten de straatverlichting ’s nachts zowel in de week als in het weekend niet meer te doven. Het bestuur wil wel benadrukken dat uit de evaluatie bleek dat het doven van de straatverlichting niet heeft geleid tot een toename van verkeersongevallen en inbraken.

Verledding van straatverlichting

LED-verlichting kan worden gedimd en verbruikt veel minder energie. Omdat we in Maldegem zoveel mogelijk willen inzetten op duurzame energie, zullen we zo snel mogelijk omschakelen naar LED-verlichting. Momenteel zijn al 39% van de 4029 openbare lichtpunten langs gemeentewegen vervangen door LED-verlichting. In 2024 zullen we opnieuw 486 lichtpunten aanpakken. Normaalgezien zou alle openbare verlichting tegen 2030 verled worden, maar het lokaal bestuur schakelt een versnelling hoger en hoopt in 2028 al aan een 100% verleddingsgraad te komen.

Dieper dimmen van LED-verlichting volgens een gradueel schema

In Maldegem kiezen we er nu voor om zowel tijdens de week als het weekend de lichten ’s nachts niet meer te doven, maar te dimmen volgens een gradueel schema.

De komende maanden zal netwerkbeheerder Fluvius alle straatverlichting in Maldegem ’s nachts aanzetten. De straten met LED-verlichting zullen volgens een gradueel schema gedimd worden:

Van zondag- t.e.m. donderdagnacht wordt de verlichting (indien LED) vanaf 20.00 uur gedimd naar 75%, vanaf 22.00 uur naar  50% en naar 30% tussen 23.00 en 4.00 uur ’s ochtends. Daarna gaat het terug gradueel omhoog tot 100% tegen de start van de ochtendspits om 6.00 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht zullen we ook gradueel dimmen, maar zakken we naar 50% i.p.v. 30% (zie schema). De verlichting zal dus de hele nacht blijven branden.

Contact