Parkeerkaart personen met een beperking

Met een parkeerkaart voor personen met een beperking kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Gebruik

Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een beperking. De voorbehouden parkeerplaatsen worden aangeduid met het blauw verkeeersbord E9j. Dit symbool mag, in witte kleur, op het wegdek gereprodudeerd worden.
Onderteken voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit.
In de gemeente Maldegem mag je met de kaart gratis parkeren. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.

Voorwaarden

Je hebt recht op de parkeerkaart voor personen met en beperking als je officieel erkend wordt als invalide of persoon met een beperking om één van deze redenen:

  • Blijvende invaliditeit:
    • van 50% of meer (invaliditeit van de benen)
    • van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • Oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.
  • Volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd.
  • Je gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid of heeft een negatieve invloed op je mobiliteit.

Aanvraag

Om te bewijzen dat je recht hebt op een parkeerkaart, heb je een attest nodig van de FOD Sociale Zekerheid. Meer informatie vind je terug op de website http://handicap.fgov.be of tel. 0800 987 99.

Contact